Docentendag Jacquelin Zents legt uit

Docentendag SRH oktober 2019

Docentendag SRH bij de RINO groep . Docenten vanuit België en Nederland komen samen.. Rino groep wil kwaliteit hoog houden. Trainingen en vakmanschap van docenten. Daarvoor komen enkele keren per jaar de SRH docenten samen in Utrecht. Het effect op de werkvloer en in het bijzonder het welzijn van de “clienten”. Maar ook het behouden hiervan. Daarom dat Toon Walravens, Jacquelin Zents, Leonie Kusenuh-van den Hout en Mitchel Tiber en docenten er een interessante en leerzame dag van maken. Verrijkt met nieuwe kennis, vaardigheden en taken gaan we het nieuwe cursusjaar in.

Docentendag Jacquelin Zents legt uit

Naamsverandering SRH

Aangezien door de naamsverandering, veel teksten aangepast moeten worden zal het wat tijd nemen. Naast het nieuwe werkboek zijn er al zichtbare veranderingen. Voorheen stond bijvoorbeeld de afkorting SRH voor Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Dit cursusjaar wordt de naamsverandering toegepast. SRH is dan Steunend Relationeel Handelen. Methodisch handelen blijft maar het belang van de relatie staat dan voorop.

Relationele aspect

Inhoudelijk gaat de Rino groep verder met aanpassingen van het Steunend Relationeel Handelen. Bij de docentendag legt Jacquelin uit dat het accent verschuift. De nadruk komt meer te liggen op het relationele aspect met de daarbij behorende waarden van gelijkwaardigheid en respect. Daarmee de versterking van autonomie, veerkracht en welzijn van cliënten.

Toon Walraven

Teminologie vernieuwd: De vier V’s, verbinden, verstaan, verzekeren en versterken

Steunend Relationeel Handelen

De accentverschuiving zal de inhoud van de basisopleidingen cursussen beter aansluiten bij de huidige processen. De cliënt zal nog centraler staan. Verschillende herstelondersteunende programma’s en instrumenten worden steeds meer gecombineerd met SRH. Hierbij zal methodisch werken een sterke plek behouden.

Mitchel en Leonie

De SRH app

Inmiddels is er een SRH app beschikbaar in de Google Play store (Android) en in de Apple Store. Met daarmee als doel het kort en bondig ondersteunen en informeren over SRH en samen met client te koersen.

Ontwikkelaars SRH Jean Pierre Wilken en Dirk en Hollander

Ook het nieuwe praktijkboek heeft naast de teksten nog meer aanpassingen . Pierree Wilken en Dirk den Hollander zijn in samenspraak met hoofdopleiders en een werkgroep hard aan het werken. Het boek gaat de titel dragen: ‘Werken in Verbinding’.